Superheltar, fjorden style

February 26, 2015 § Leave a comment

Du som skriv bygdebok og slik, seier varaordføraren når vi treffast ved bakehylla på kiwien.

Det er noko han vil.

Bygdeboka har ikkje særleg framdrift, og gjekk liksom på ein personleg smell da eg forsto at brua er kome for å bli og ferja aldri meir kjem tilbake i fjorden, så eg har ikkje klart så skrive dei siste ti åra av lokalhistoria. Og kanskje er det best til å venta til varaordføraren ikkje er bland oss lenger.

Jo, seier varaordføraren, og klør seg jamnt på psoriasisen oppå handa, eg fekk ein idé. Kanskje har vi feil image her i bygda. Kanskje heng det noko treigt og tungsinna over oss – eller måten folk ser oss på. Kanskje må vi gjere noko for å syna ei anna side, noko kreativt, noko nytt.

Og om så er? spør eg

Der kjem du inn. Du er jo ein skrivar og eg fekk idé om at vi må prøva gripa ungdommen, at bygda vår her ved fjorden blir kul for dei.

Kul? Kor har du lært det ordet, spør eg.

Har da vore rundt på ungdomsskulen og prøvd snakka litt vet inn i dei. Nokre i klassen sa at dugnad ikkje er kult, noko eg sjølvsagt ikkje er samd i, men eg lånte ordet. Korleis det enn er, tenkte eg at vi må gjere noko og eg har fått 200.000 kroner frå eit fond hos Innovasjon Norge til å laga liv i bygda, det var noko gamal bulyst-drit etter forrige regjering, noko Senterpartiet grein seg til. For dei pengane tenkte eg vi skulle få skrive ein serie bøker for barn og unge. Du veit, noko med superheltar, og dei må gjerne bu her ved fjorden.

Superheltar her ute?

Ja, det er vel ikkje så rart? Dei kan flyge og lande ved brygga ute ved fileten, ikkje noko aktivitet der no.

Kva skal dei gjere?

Noko spektakulært, til dømes få andre unge til å flytta heim, kanskje? At dei finn ei framtid og ein ektefelle og kjøper tomt på plassen dei kjem frå fordi superheltane har sagt det?

No ber du om mykje. Ikkje ein gong Batman kunne fått til dette.

Nei, men vi kunne jo prøvd? Eg har vore så fri at eg har varsla formannskapet om at du kjem og fortel litt kva du har tenkt på møtet i mars.

Mars er jo ikkje lenge til?

Superheltar handlar raskt, svarar varaordføraren.

Så no sit eg her og skissar og skriv. Foreløpig har superheltane sprengt brua og sett inn ei ferje på strekninga slik at dei kan flyga fritt over fjorden utan å kollidera i bruspennet. Dette er noko dei har gjort som sivilistar, før dei blir superheltar i kappe. Verka naudsynt at dei ikkje skal døy på side fem i den første boka av eit lågt bruspenn.

Eine superhelten var forelska i ei som heitte Melissa, men det strauk eg. Må ikkje vere for nær røynda. I staden la eg inn noko heilt ekstraordinært; at superheltane flaug til storbyen og henta ein biblotekar. Dei i blå kapper, ho i raud kåpe og dei sette henne inn i biblioteket. Etter dette var superheltane så nøgde at dei åt ein spesieal med ketsjup og sennep, to striper, på ferjekroa dei hadde gjenopna for å få seg litt mat.

Stort lenger er eg ikkje kome med karakterane, og eg tek ikkje mot innspel. Endring gjer for vondt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Superheltar, fjorden style at Heimflyttar's Blog.

meta

%d bloggers like this: