Fjorden, kjend som The River

July 9, 2016 § 3 Comments

 

@Heimflyttar / Bruce Springsteen

Ei gjendiktning.

——

 

Eg kjem frå ute ved fjorden

der nevar sloss og ba

Dei dreiv meg til å bli

alt det far min sa

Eg og Mary hang ved skulen

ho var berre sytten år

vi dro saman til ein plass der du haustar det du sår

 

Vi svevde ut over vatna

og bada i blått

flaug over vatna i flokk

 

Eg trur barnet er ditt

– i eit brev; det var alt ho sa

På nittenårsdagen tok eg lappen og prøvde dra

Ein prest sette ringar på oss

og sa det blir bra ein gong

Ingen talar, smil eller arm i arm

ingen blomar eller song

 

Vi svevde ut over vatna

og bada i blått

flaug over vatna i flokk

 

Eg fekk ein jobb nede på brygga, flådde fisk med for lite fri

men ekte arbeid fell i kurs og det var sviktande økonomi

Og alt som verka viktig, sjef,

det forsvann som ein draum

Eg prøvar hardt å ikkje hugse

Ho blei borte i ein straum

 

Men eg hugsar vi lånte bror sin bil

Vår flaum, våte berg og solbrent smil

Og flo og fjøre heldt meg nattevak

eg rulla inn mot hennar andedrag

Når eit minne startar jaga

som eit stikk frå anna tid

Er det løgn, ein draum, ein ferjemann

Eller noko som vil svi?

 

Det får meg ned igjen til vatnet

men eg veit at fjorden er tom

og får tid til å sveve i rom

Ned igjen til fjorden

Ho eg elska ihjel

svevar på vatnet i kveld

 

 

Advertisements

Where Am I?

You are currently viewing the archives for July, 2016 at Heimflyttar's Blog.